УРГАНЧ ШАҲРИДАГИ БИЗНЕС МАРКАЗИ - ТАДБИРКОРЛАР ХИЗМАТИДА

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев-нинг "Тадбиркорлик фаолия-тини жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони ижроси таъминланиб, тадбиркорларнинг янада ғайрат, шиддат билан ишлашга, ўз иқтидорини рўёбга чиқаришлари учун шароитлар яратилмоқда.

Тадбиркорлик субъектларини, айниқса, ўз фаолиятини бошлаётган тадбиркорларни қўллаб-қувватлашнинг самарали тизими йўлга қў-йилмоқда. Уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли муҳофазасининг кафолатлари кучайтирил-моқда ва жадал ривожланишига ҳар томонлама кўмак берилаётир. Аҳолини тадбиркорлик фаолиятига янада кенг жалб этиш, барқарор ишлаши учун барча зарур шарт-шароитлар яратилаётганлиги амалда ўз ифодасини топмоқда.Айни вақтда вилоятимизда 13 мингдан зиёд тадбиркор фаолият юритиб, улар тайёрлаётган турли хил маҳсулотлар истеъмолчилар томонидан юқори баҳоланмоқда. Ўқиш, ўрганиш, янгиликларни излаш, ўзаро тажриба алмашиш, фан-техника ютуқларидан илғор технологиялардан доимо бохабар бўлиш ва шу кун талабидан келиб чиқиб фаолият кўрсатган тадбиркорларга ютуқлар доимо ҳамроҳ бўлади.

Ўтган шанба куни вилоятимизда ўз иш фаолиятини бошлаган "Hamkоrbank" АТБнинг Урганчдаги бизнес маркази тадбиркорларнинг ана шу йўналишдаги ишларини янада юксак даражага кўтариб, такомиллаштириб боришда алоҳида аҳамият касб этади.

Бизнес маркази очилиши тадбирида вилоят ҳокими И.Сабиров сўзга чиқиб, мамлакатимизда тадбиркорлик тобора ривожланаётганлигини ва бу борадаги ютуқлар, келгусидаги устувор вазифаларга тўхталди.

Тадбирда сўз олган "Hamkоrbank" АТБ кенгашининг раиси И.Иброҳимов мазкур банк фаолиятига тўхталар экан, кейинги йилларда фуқаролар, тадбиркорлар, банк мижозлари учун яратилаётган имкониятлар, имтиёзлар ва қулайликларни аниқ мисоллар асосида кўрсатиб ўтди.

Подробнее...

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

В нашей области путем реформирования действующих библиотек создан информационно-библиотечный центр, информационно-ресурсные центры при высших и средних специальных заведениях и общеобразовательных школах, организован территориальный   межведомственный совет по координации деятельности информационно-библиотечной системы области. В состав этого совета вошли руководители различных ведомств, в ведении которых находятся информационно-библиотечные учреждения области.

Рабочим органом совета является областной информационно-библи-отечный центр, ответствен-ный секретарь, его директор. Совет анализирует и обобщает деятельность библиотечных учреждений области, его члены выезжают на места для оказания методической помощи в организации эффективной работы.

В настоящее время в нашей области проводится масштабная работа по выполнению задач,отмеченных в Стратегии дейст-вий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, Государственной программы    "Год диалога с народом и интересов человека", постановления Президента страны "О программе комплексных мер по развитию системы издании и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения" от 13 сентября этого года.

Подробнее...

 

МУАММОЛАР ЕЧИМИ СЕКТОРЛАР ЭЪТИБОРИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил  8 августдаги "Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъмин-лашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-3182-сонли қарори   ижроси доирасида  вилоятимизда ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда "Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили"да аҳоли турмуш даражаси ва ҳаёт сифатини янада ошириш, турли соҳалардаги муаммоларни амалий ҳал этишнинг самарали механизми йўлга қўйилди. Бунда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни тўлиқ рўёбга чиқариш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича комплекс "йўл харитаси" ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Подробнее...

 

"АСАКА" БАНК – ТАДБИРКОРЛАР УЧУН ИМКОНИЯТЛАР

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг самарали фаолият кўрсатишлари, уларга шарт-шароитлар яратишда тижорат банкларининг ўрни беқиёс. Жумладан, "Асака" банк Хоразм вилоят филиали жамоаси ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш асосида янги ишчи ўринлари яратиш, жаҳон бозорида харидоргир, рақобатбардош маҳсулотлар тайёрлаш, аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш борасидаги фаолиятини ҳар томонлама такомиллаштириб бормоқда.

Хусусан, вилоятни 2016-2017 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш комплекс чора-тадбирлари дастури ижроси юзасидан изчил фаолият олиб бормоқда. Янги корхоналарни ишга тушириш, мавжудларининг техник ва технологик жиҳатдан модернизация қилиниши каби жараёнларни молиявий жиҳатдан қўллаб, ички бозорни импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар билан тўлдиришдек хайрли ишга муносиб ҳиссасини қўшмоқда.

Подробнее...

 

ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

 

В областном Центре молодежи состоялось собрание областного  межведомственного совета по вопросам молодежи.

В собрании приняли участие члены област-ного межведомственно-го совета, заместители   хокима области, руководители правоохрани-тельных органов, хокимы городов и районов и их заместители по делам молодежной политики, социального развития и духовно-просветитель-ской работе, активная молодежь, представи-тели средств массовой информации.

На собрании выступил хоким области, председатель областного межведомственного совета по вопросам молодежи И.Сабиров.

Под руководством Президента нашей страны осуществляется последовательная работа по воспитанию молодежи     в духе патриотизма, уважения национальных  традиций и ценностей, формированию духовно и физически здорового, гармонично развитого молодого поколения, защите его прав и интересов. Огромное внимание уделяется интеллектуальному развитию молодежи,  созданы все необходимые условия для полноценной реализации ее таланта  и способностей. Образовательные учреждения обеспечены самыми современными информационно-коммуникационными технологиями, учебными пособиями. Информационно-ресурсные центры, дворцы культуры, спортивные сооружения в распоряжении юношей и девушек. Благодаря этому они становятся призерами областных, республиканских, международных предметных олимпиад, фестивалей и чемпионатов. Расширяются ряды обладателей Государственной премии имени Зульфии, премии "Ниъол".

Подробнее...

 

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ РУБЕЖИ

Сегодня всех нас радует большой успех земледельцев области –  выполнены договорные обязательства по заготовке хлопка. Достижение этого высокого результата потребовало от тружеников полей мобилизаций всех сил и энергии, задействования всех  возможностей для того, чтобы вырастить и собрать богатый урожай.


Труженики нашего хозяйства гордятся тем, что внесли свой вклад в большой хирман области. В числе первых в районе и области выполнили договорные обязательства – сдали на заготовительные пункты около 120 тонн хлопка, получили с каждого гектара по 40 центнеров высокосортного сырца.

В основе достижения этого результата лежит напряженный труд наших дехкан, которые научились преодолевать неблагоприятные погодные условия, повышать плодородие земель, внедрять в хлопководство передовые агротехнологии.

Особо хотелось бы отметить наших передовых сборщиц Гулчехру Жуманиёзову, Сабохат Отажонову, Хурмагул Бектурдыеву, которые ежеднев-    но собирали по 120-130 килограммов хлопка. В уборке урожая нам оказали помощь жители соседних махаллей "Ашхобод", "Кипчок", "Богистон".

Сбор хлопка в хозяйстве продолжается. Мы стремимся до наступления непогоды убрать без потерь весь выращенный урожай. Завершение страды в короткий срок позволит начать подготовку к новому сезону, решить неотложенные задачи по дальнейшему развитию хозяйства.

Подробнее...

 

ҒАМХЎРЛИК ИФОДАСИ

Ҳазорасп тумани фахрий-ларининг қувончи чексиз, шодлик-лари бир олам. Туман маркази-даги сўлим боғ бағрида "Нуронийлар маскани" очи-лиши ҳақидаги хушхабар кекса-ларнинг кайфияти-ни кўтариб, ушбу кўркам кошона томон чорлади.


Ҳа, вилоятимиз шаҳар ва туманларида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон фахрийларини ижти-моий қўллаб-қувватлаш "Нуроний" жамғармаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони бўйича "Нуронийлар маскани" қурилиб фойдаланишга топширилмоқда. Ана шундай серфайз маскан Ҳазорасп туманида ҳам бунёд этилди. Бу ерда кекса авлод вакилларининг дам олиш-лари, кўнгилли ҳордиқ чиқаришлари, соғлиқларини мустаҳкамлашлари учун барча шароитлар яратилган. Кўркам чойхона,  тиббиёт хонаси, бой кутубхона, жисмоний машқлар бажариш  хонаси фахрийлар хизматида.  Бу ерда ёшлар билан тез-тез давра суҳбатлари, таниқли олимлар, ижодкорлар, санъат-корлар билан учрашувлар ўтказиш режалаштирилган.

 

Подробнее...

 

ИСТИҚБОЛЛИ ЛОЙИҲАЛАР ВА ИМКОНИЯТЛАР

Мамлакатимизда сайёҳлик соҳасини ривожлантириш - устувор   вазифалардан биридир. Мустақилликнинг илк йиллариданоқ бу соҳани тараққий эттиришга алоҳида эътибор бериб келинмоқда. Негаки, мамлакатимиз иқтисодини ривожлантиришда, ижтимоий-маданий-маърифий , бунёдкорлик, яратувчилик жабҳа-ларида олиб борилаётган ишлар кўламини кенгайтиришда, маънавиятимизни юксалтиришда туризм муҳим аҳамият касб этади.

Сайёҳлик соҳасини ҳар томонлама ривожлантириш борасида  қатор қарорлар қабул қилинди, халқаро миқёсда нуфузли анжуманлар ўтказилмоқда. Жорий йилнинг 6-7 октябрp кунлари Хива шаҳрида бўлиб ўтган "Халқаро туризм ривожланиши тарихида Буюк ипак йўлининг ўрни" мавзуидаги анжуманда  ҳам соҳа равна-қига оид қимматли фикр-мулоҳазалар билдирилди. 23-Тошкент халқаро сайёҳлик кўргазмаси доирасида Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси ташаббуси билан  Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳамда қатор ташкилотлар  ҳамкорлигида ўтказилган анжуманда сайёҳликни янада ривожлантириш борасида олиб борилаётган кенг қамровли ишлар ва бу йўналишда келгусидаги вазифаларга атрофлича тўхталинди.

Подробнее...

 

ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ И НАСТАВНИКАМ

1 октября в нашей области широко отмечался День учителей и наставников.

  • За годы независимости, в результате осуществляемых  реформ, сфера         образования получила дальнейшее развитие. Были приняты Закон Республики Узбекистан "Об образовании", Национальная программа подготовки кадров и ряд других законодательных актов, которые  направлены на совершенствование учебно-воспитательного  процесса, укрепление материально-технической базы учебных  заведений, внедрение новых образовательных стандартов и программ, повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов.

Огромна роль учителей и наставников в воспитании детей гармонично развитыми личностями, освоившими достижения мировой науки, обладающими глубокими знаниями и современным мировоззрением, привитию молодому поколению таких качеств, как доброта, бла-городство, преданность  Родине и идеям независимости.

1 октября в нашей области, как и во всей стране, широко отмечался День учителей и наставников.

 

Подробнее...

 

ОБ-ҲАВО